KHÓA HỌC IELTS

  • Giám đốc học thuật chương trình IELTS tại EduPass có hơn 10 năm kinh nghiệm trong môi trường giáo dục Quốc tế, chuyên luyện thi, chấm thi, thiết kế và giảng dạy chương trình IELTS. 
  • Ở EduPass, các buổi học IELTS được giảng dạy theo phương pháp hiện đại, phù hợp với học viên trong thời đại kỹ thuật số. EduPass cam kết đầu ra bằng văn bản hợp đồng giữa học viên và Trung tâm theo thang điểm đầu ra của mỗi cấp học. Để đạt được điều đó, quá trình học tập của mỗi học viên tại EduPass đều được theo dõi và nhắc nhở sát sao, tạo động lực cho học viên cố gắng phấn đấu không ngừng để đạt được mục tiêu cuối khoá học. 
  • Ngoài ra, cam kết chất lượng của chúng tôi không chỉ ở kết quả đầu ra của học viên mà còn ở trải nghiệm của học viên trong suốt thời gian theo học tại EduPass: từ việc tiếp nhận thông tin, tư vấn lộ trình học, nhập học, tương tác với giáo viên trong quá trình học, chăm sóc và kết nối với học viên trong và sau khoá học. Chúng tôi đặc biệt quan tâm và luôn ưu tiên sự trải nghiệm của học viên tại EduPass.