Tại EduPass, chúng tôi không chỉ tập trung vào việc phát triển các chương trình giáo dục chất lượng cao mà còn coi trách nhiệm xã hội là một phần không thể thiếu hoạt động của công ty.

Chúng tôi hiểu rằng sự phát triển bền vững của từng địa phương chính là nền tảng vững chắc cho tương lai của mọi thế hệ. Trên tinh thần này, chúng tôi luôn nỗ lực đóng góp tích cực cho cộng đồng thông qua các hoạt động và dự án thiết thực, nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo ra những thay đổi tích cực:

Chính sách miễn giảm học phí cho học sinh khó khăn

EduPass luôn chú trọng đến việc mang lại cơ hội học tập cho những học sinh ở các địa phương kém phát triển và có gia đình trong diện khó khăn. Chúng tôi cung cấp các chương trình học bổng và chính sách miễn giảm học phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Học sinh trong hộ nghèo, cận nghèo, khuyết tật và có hoàn cảnh đặc biệt được hỗ trợ 100% học phí, giúp các em có thể tiếp cận với nền giáo dục chất lượng cao và mở ra cơ hội mới cho tương lai.

Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực địa phương

Chúng tôi tích cực hợp tác với các trường học và tổ chức giáo dục địa phương để tổ chức các chương trình đào tạo, nâng cao kỹ năng cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục. Mục tiêu của chúng tôi là giúp nâng cao chất lượng giảng dạy và quản lý giáo dục, từ đó đóng góp vào sự phát triển bền vững của ngành giáo dục Việt Nam. Chúng tôi cũng chú trọng đào tạo giáo viên địa phương, cải thiện trình độ dạy học ngay tại trường để đảm bảo học sinh nhận được chất lượng giáo dục tốt nhất.

Bảo vệ môi trường

EduPass cam kết thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường thông qua việc giảm thiểu sử dụng tài nguyên và khuyến khích sử dụng các sản phẩm thân thiện với môi trường trong quá trình dạy học. Chúng tôi tổ chức các chương trình giáo dục về bảo vệ môi trường cho học sinh, giúp các em nhận thức và hành động tích cực để bảo vệ hành tinh của chúng ta.

Hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng

Chúng tôi thường xuyên tổ chức các hoạt động từ thiện và hỗ trợ cộng đồng, như trao quà, tổ chức các buổi học miễn phí, và tham gia các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng giáo dục tại các vùng khó khăn. EduPass mong muốn góp phần xây dựng một xã hội công bằng và bền vững, nơi mọi người đều có cơ hội phát triển.

Phát triển văn hóa doanh nghiệp phát triển bền vững

EduPass luôn tạo điều kiện để cán bộ nhân viên tham gia vào các hoạt động xã hội, từ thiện và phát triển cộng đồng. Chúng tôi tin rằng, khi mỗi cá nhân trong tổ chức có ý thức và hành động vì cộng đồng, chúng tôi sẽ xây dựng được một môi trường làm việc đoàn kết, nhân ái và sáng tạo.

Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự cam kết và nỗ lực không ngừng, EduPass sẽ không chỉ là một tổ chức giáo dục uy tín mà còn là một doanh nghiệp có trách nhiệm xã hội cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của cộng đồng và xã hội.